Het museum

Ontdek het goud van Alkmaar

Stedelijk Museum Alkmaar is een ondernemend kunst- en cultuurhistorisch museum dat sterk is verankerd in stad en regio, maar met zijn kwalitatief hoogstaande collectie en zijn tentoonstellingen ook nationale betekenis heeft. De zwaartepunten in het programma liggen in de Gouden Eeuw en de vroege 20ste eeuw, afgewisseld met cultuurhistorische thema’s. Het museum trekt gemiddeld ruim 50.000 bezoekers per jaar. Met een ambitieus tentoonstellingsprogramma, waarbij ook internationaal wordt samengewerkt, wil het museum zijn publieksbereik in de komende jaren verder vergroten. De organisatie is compact, maar zeer gedreven om onze bezoekers bij iedere tentoonstelling weer te verrassen. In onze aanpak zijn wij publieksgericht.


Stedelijk Museum Alkmaar is hét geheugen van de stad Alkmaar en het vertrekpunt voor iedereen die de geschiedenis en de kunst van Alkmaar en omgeving wil beleven en ontdekken. In het museum wordt het verleden gepresenteerd in afwisselende en interactieve opstellingen met hoogwaardige collecties oude en vroegmoderne schilderkunst en kunstnijverheid. De 'Gouden Eeuw', 'Victorie!' en 'Portret van Alkmaar' belichten de roemrijke stadsgeschiedenis. Daarnaast is een verrassende presentatie van de fraaie collectie Bergense School te zien. De veelzijdigheid maakt Stedelijk Museum Alkmaar aantrekkelijk voor een breed en landelijk publiek.

Collectie
Van oorsprong kwam Stedelijk Museum Alkmaar voort uit een verzameling historische voorwerpen en schilderijen die een directe relatie hadden met de stad Alkmaar. Het merendeel hiervan was historische bezit van plaatselijke gebouwen, organisaties en particulieren. Vanaf 1871 hebben schenkingen, langdurig bruiklenen en aankopen die verzameling uitgebreid en gemaakt tot de gevarieerde, kwalitatief hoogstaande museumcollectie die zij nu is. In het verzamelbeleid bleef de relatie met Alkmaar bestaan, uitgebreid naar de hele regio.

ANBI
Sinds 1 januari 2014 is Stedelijk Museum Alkmaar verzelfstandigd tot Stichting met een Raad van Toezicht. Het museum is opgenomen in het Nederlands Museumregister en voert sinds 2000 de Museumkaart. Stichting Stedelijk Museum Alkmaar staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om culturele instellingen zoals Stichting Stedelijk Museum Alkmaar, financieel te ondersteunen. Kijk hier voor meer informatie over de Geefwet. U kunt het museum ook op een andere manier steunen, kijk hier wat bij u past.

Steun het museum

Doelstelling
De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 3 van de statuten. De stichting heeft ten doel het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken en presenteren van:

  1. museumcollecties die onder de naam of met de bestemming “Stedelijk Museum Alkmaar” in eigendom toebehoren aan de Gemeente Alkmaar, en van
  2. museumcollecties die in eigendom toebehoren (of in de toekomst zullen toebehoren) aan de stichting (of aan een met de stichting verbonden rechtspersoon die kunstvoorwerpen ten behoeve van de stichting in eigendom houdt respectievelijk zal houden).

Beloningsbeleid
Directeur en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de cao Verzelfstandigde Rijksmusea.

Stichting Stedelijk Museum Alkmaar
Canadaplein 1
1811 KE Alkmaar
072-5489789
info@museumalkmaar.nl

RSIN: 853407769

Verslaglegging (zie downloads onderaan).

Vacature

Vrijwilligers: Gastvrouwen en Gastheren

In Stedelijk Museum Alkmaar vinden we het belangrijk dat we iedereen een gastvrij welkom bieden. Bij onze gastvrouw/heer kunnen museumbezoekers terecht voor een multimediatour, een plattegrond of extra informatie. Het museum is voor deze service op korte termijn op zoek naar meerdere enthousiaste en representatieve gastvrouwen of -heren die zich op vrijwillige basis aan het museum willen verbinden. Onze gastvrouwen en gastheren zijn het gezicht van het museum, verwelkomen, informeren en assisteren.

Bekijk vacature